Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzykalnia – Pracownia Dźwięku, z siedzibą na ul. Topolowej 35/1 w Krakowie. Nr telefonu kontaktowego 791 940 550. Korespondencję można przesyłać mailem na adres info@muzykalnia.com.pl.

2. Muzykalnia – Pracownia Dźwięku  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) kontaktu za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej w celu przedstawienia oferty, potwierdzenia rezerwacji terminu, kontaktu w sprawie zajęć i wynajmu sal;

b) realizacji zawartych umów;

c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    firmy współpracujące z Muzykalnia – Pracownia Dźwięku.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3.

6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,prawo do przenoszenia danych,prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.